Beveiliging is complex. Er zijn zo veel verschillende manieren om informatie te genereren, bewerken en gebruiken dat het een onmogelijke taak lijkt om iedere mogelijke aanvalswijze af te sluiten met een sterke beveiliging. Wij kunnen u helpen voldoen aan de meest rigoureuze normenkaders uit de commercie en de rijksoverheid, van ISO 27001 tot BIO. 

Normenkaders

Hoe weet u wanneer uw beveiliging op orde is? Dat is de hamvraag voor iedere organisatie. Het antwoord is simpel, maar tegelijk vaag: Het hangt er maar net van af welke norm u hanteert. En dat hangt op zijn beurt weer af van wat voor organisatie u bent.

Onderdelen van de Rijksoverheid en Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) moeten vaak voldoen aan rijksnormen zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO; voorheen de BIR).  Bedrijven die een kritieke dienst verlenen en daardoor gerekend worden tot vitale infrastructuur in Nederland, zijn eveneens bij wet verplicht om aan bepaalde normen te voldoen. 

Maar eigenlijk is het voldoen aan een bekende norm gewoon verstandig. Het geeft u een maatstaf om antwoord te krijgen op die prangende vraag: Doe ik het wel goed? Het is natuurlijk ook heel prettig voor uw klanten, die precies kunnen opzoeken wat u allemaal heeft moeten doen om gecertificeerd te zijn volgens die grote internationale norm.

Wij kunnen u vertellen of het zinvol is om gecertificeerd te worden, en welke norm het beste past. We scheiden de zin van de onzin en maken uw organisatie klaar om die norm te halen. Zonder poespas en altijd volgens een duidelijk plan.